Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Loài người sẽ bị diệt vong như thế nào?

Loài người sẽ bị diệt vong như thế nào?

Mình tin rằng mọi thứ trên đời này ko có j là mãi mãi, sinh ra và mất đi chỉ là thời điểm sớm hay muộn. Và cái j cũng có hai mặt của nó. Loài người từng ko tồn tại và nếu có mất đi cũng là lẽ tự nhiên. Nếu như sự phát triển là điều tất yếu, ko thể tránh khỏi thì mặt trái của nó là những mâu thuẫn, xung đột, sự khai phá đi kèm huỷ hoại. Có nhiều thứ đã bị huỷ hoại, ko thể cứu vãn đc nữa; nhưng có những thứ vẫn có thể cứu vãn trc khi quá muộn.

Những nguy cơ hiện hữu dưới đây đã và đang đe dọa sự tồn vong của loài người là hoàn toàn có thật, nhưng để ngăn chặn là vấn đề lớn - vì chủ quan, nước chưa thực sự đến chân, những lợi ích trước mắt, và vì thiếu sự đoàn kết của cả thế giới.