Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

"Đam Mỹ" Khai Đường truyền kỳ


Văn án: 

<<Quyển 1 – Từ Trường Khanh>>

Khi ta nhập thế, quan lại kinh hoa
Khi ta xuất thế, sơn hà hưu quạnh
Nửa phần giang sơn chấn động
Một đám mây trôi lững lờ

Huyền Vũ binh biến, Khai Đường đến nay, nửa phần truyền kỳ cũng không còn lưu lại nhân gian này nữa.

<<Quyển 2 – Cảnh Thiên>>

Không một ai biết,

Côn Lôn địa mạch, Thục Sơn địa khí, đều quan hệ tới long mạch Trường An, thương sinh thiên hạ…

<<Quyển 3 – Lý Thế Dân>>

Xuân thu một cõi đều nhờ vào hiền giả. Hắn là Khai Đường truyền kỳ, hắn là Thịnh Đường minh quân. Nhưng ngày đó, hắn đọc lại là mây gió Thục thiên, hắn vẽ lại là Thịnh Đường họa quyển, phảng phất đâu đó, dường như không có nửa phần liên quan.

Lúc này Lý Thế Dân tâm như chỉ thủy, thành Trường An tựa như hài tử ngủ say không phòng bị, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay hắn, bao năm không thay đổi.

Vạn lý giang sơn,
Thanh tỉnh như sơ.

Ba nam nhân dùng phương pháp của chính mình, cố gắng vẽ nét cuối hoàn chỉnh bức họa giang sơn, cũng là hoàn thành một mảnh nhân sinh bất hối.

Trận này thiên hạ giao tranh, quân tử chi ước, đến tột cùng là ai thắng ai, là ai phụ ai, không thể nào nói rõ.

Chỉ có thể khẳng định.
Thứ họ cùng tạo lập
Là,
Khai Đường truyền kỳ.

Mục lục:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.