Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Tầm phào #7: Mở hàng năm mới

"Sâm panh hết mẹ nó dồi
Pháo hoa cũng đã đi đời nhà ma
Cô đơn mình với lại ta
Buồn đau mất mát, năm qua như làn
Tiệc tùng rồi cũng đã tan
Nắng vàng đếch có, trời toàn xám thôi
Những ngày qua tệ lắm rồi
Mong rằng năm tới cuộc đời khá hơn
Thế nên chớ có bồn chồn
Lời cơ bản vẫn như đồn mà thôi
Happy new year!..." - ABBA


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.