Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

tai iwin 429 - Kiếm Hiệp 3D - Giới thiệu bay Tâm Pháp Độc Môn

Quý nhân dịp sĩ thân mến,


Căn nguyên của tu luyện võ học là tu luyện tâm mạch tai iwin 429 nội công, mà quan trọng nhất trong việc tu luyện nội công là tu luyện tâm pháp. Mỗi môn phái trên giang hồ có một bộ tâm pháp đặc điểm riêng, phù hợp với các chiêu thức võ công của trường phái đó. Quý nhân sĩ sẽ chọn lọc tu luyện tâm pháp của trường phái nào để hành tẩu giang hồ?


I. Giới Thiệu • Quý nhân dịp sĩ tu luyện tâm pháp độc môn tại Hậu Sơn

 


 


  • Khi nhân dịp sĩ đạt cấp độ 50, tính chất năng Võ lâm tâm kinh sẽ xuất hiện tại Hậu Sơn để tai iwin cho PC, di dong các nhân dịp sĩ tu luyện tâm pháp độc môn của danh thiếp môn phái.

 


 


  • Khi đương đầu hiệu tương ứng tâm pháp sẽ được hiển thị ở góc võ công trong tai iwin cho PC, di dong bản đồ chiến đấu.

 


 


  • Để tu luyện tâm pháp, quý nhân dịp sĩ phải dùng điểm nghĩa khí. 


II. Điểm nghĩa khí • Để nhận được nghĩa khí, danh thiếp nhân dịp sĩ phải đến các môn tai iwin cho PC, di dongphái muốn học tâm pháp và tặng các đệ tử.


 • Sử dụng điểm nghĩa khí để học được danh thiếp tâm pháp độc môn.  • Khi tiến hành tặng môn sinh để nhận được nghĩa khí, Quý nhân sĩ phải chọn lọc môn sinh để tặng,


 • Với phẩm chất của môn sinh càng cao thì điểm tai iwin cho PC, di dongnghĩa khí nhận được càng nhiều


 • Mỗi trường phái có một đội môn sinh khi tặng đi có thể lĩnh thưởng nghĩa khí vượt mức thường

 


 


  • Sau khi chọn lọc tặng đệ tử, điểm nghĩa khí sẽ tăng theo mệnh môn đệ đã tặng, ngoài ra Quý nhân sĩ còn được tặng thêm điểm kinh nghiệm.


 • Nếu trong số phận môn đệ đã chọn có môn sinh đã được tăng sao, tăng cấp thì khi trao tặng tai game mien phi sẽ được hệ thống  trả lại 1 phần số Võ vong hồn ,Hiệp hồn..

 


 


 


III. Ưu đãi hỗ trợ. • Tại hết sức điện xuất hiện đặc quyền “ Nghĩa Bạc Vân Thiên”: khi trao tặng hiệp sĩ cho danh thiếp hết sức môn phái có tỉ lệ may mắn 20% nhận được x2 điểm nghĩa khí 


IV. Tu Luyện Tâm Cảnh • Khi nhân dịp sĩ đạt cấp độ 50, có thể tiến hành tu luyện tâm trạng của các môn sinh phê duyệt giao diện nhân vật

 


 


  • Giới hạn cao nhất có thể tu luyện tới, sẽ chịu thời hạn chế bởi cấp độ và tư chất đệ tử.


 • Tu luyện tâm trạng tiêu hao Võ hồn.  • Hiệu quả thật tế sử chủ tâm pháp độc môn học được tại “Võ lâm tâm kinh” bởi chưng cấp độ tâm cảnh quyết định.


 • Ví dụ: môn sinh tu luyện tâm trạng cấp 8 , sử dụng tâm pháp cấp 10 thì chỉ có thể phát huy hiệu quả tâm pháp cấp 8


 • Tâm cảnh hiển thị trong bảng điều động khiển nhân dịp vật 


Tiểu Sư Muội.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.