Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

[Ngọc rồng] Thủ thuật up SM siêu nhanh cho ai mới tạo NV

Ai chưa biêt đoc xong cho xin 1 like, đâu tiên phai co 1 bộ nr 3s, lâp nich tạo nv va lam đên nv vao đưc bang hội, yêu câu sdg 130, hp gôc 100, ki tâm 4k đên 6k ,giap 50 dùng găng tù 32tc trở xuông dùng quan 500hp va quan 200hp con những đô khac thi tuy m.n, đi dtdn x2 sm va tn khi đanh quai ban dùng quân 500hp pem đên mâp nin ja aotim va jêt no xong dùng quân 200hp qua mâp robot vêsi 1lân đi dt sẽ đưc chên 4triêu sm va tn, ban đi 4lân sẽ đưc chên 18trieu sm, đên lân thứ 5 1lân đi dtdn sẽ đưc chên 20triêu sm khi ban có chên 150triêu sm thi 1lân đi dtdn sẽ đưc chên 40triêu sm, yêu câu phải đi 1minh và co it nhât la 60viên đâu câp 4 nhe

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.