Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

[Ninja] Shara cách hack đi hang không bị diss

tải hack avatar
Dùng thủ thuật phân thân và chỉ được hack auto farm phân thân ở 1 khu.

Ví Dụ: phân thân ở haruna khu 30 thì phải đi hang luôn ở haruna khu 30.
Khi vào hang không Hack xu lượng được có nhóm, có nhóm là bị diss.
Nếu kéo bạn bè thì đưa bạn bè làm key cho nó mở hang, xong mình thoát pt ra rồi vào hang là không bị diss.

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.