Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Dùng găng tay sắt "đấm 1 phát tóe máu đối thủ"

Dùng găng tay sắt "đấm 1 phát tóe máu đối thủ"